Maalauspalvelu

Tehometin valaisinpylvästehtaan vieressä sijaitseva maalaamo on Suomen suurimpia. Maalaustyöstä vastaa yksi Euroopan johtavista teollisuuden pintakäsittelyalan yrityksistä FSP Finnish Steel Painting. Modernissa maalaamossa on 13-metrinen uuni, jossa voidaan käsitellä 12 metrin mittaisia pylväitä ja muita pitkiä rakenteita. Perinteisen märkämaalauksen käytössä on vieläkin suuremmat tilat.

Tehomet Vuosaaren maston maalaus
Helsingin Vuosaaren sataman mastot saivat pintaansa väriä FSP:n maalaamossa

Lisäsuojaa kuumasinkitylle pinnalle

Valaisinpylväät kuumasinkitään ennen maalaustyötä. Kuumasinkitys jo itsessään antaa teräspinnalle erittäin kestävän suojan korroosiota vastaan. Kuumasinkittyä pintaa on mahdollista edelleen vahvistaa lisäämällä sen päälle maalikerros. Tätä kahden suojakerroksen menetelmää kutsutaan duplex-käsittelyksi. Lue lisää Tehometin käyttämästä kuumasinkityksestä Teräspylväiden kuumasinkitys -sivulta.

Kuumasinkityn pinnan maalaamisella voi olla myös esteettinen tavoite. Tuotteelle halutaan ehkä värikäs, ympäristöönsä paremmin sopiva ulkonäkö, tai päinvastoin, tuote halutaan naamioida ja häivyttää sopivalla värillä näkyvistä.

Yleisimmät maalausmenetelmät ovat:

Pulverimaalaus, toiselta nimeltä jauhemaalaus, jossa sinkkipinnan päälle paistetaan sopivaa muoviseosta jauheena. Jauhemaalien sideaineet ovat joko epokseja, epoksi-polyesteriseoksia, polyestereitä, polyuretaaneja, akryylejä tai silikonipohjaisia sideaineita.

Märkämaalaus, jossa sinkkipinnan päälle ruiskutetaan nestemäinen maali.

 

Erikoispinnoitteet

Eri pinnoiteratkaisuja voidaan myös yhdistellä, ja erikoispinnoitteilla luodaan tuotteille erikoisominaisuuksia kuten parannettu korroosiosuoja ja antigraffiti-ominaisuudet. Jauhemaalauksella on mahdollista tehdä näyttäviä struktuuri-, candy-, helmiäis-, metalli- ja efektisävyjä.

Plascoat-pinnoite FSP:n maalaamossa Kangasniemellä
Tehometin teräspylväät saavat pintaansa Plascoat-pinnoitteen FSP:n maalaamossa Kangasniemellä.

 

Plascoat-maalit ovat polymeeriseosmaaleja, joilla kappaleen pintaan muodostuu erittäin kestävä ja joustava muovipinta. Plascoat-maalit kestävät erittäin kovaa kulutusta.  Tämä maalaustapa on myrkyttömänä ja ympäristöystävällisenä suosittu koulujen ja päiväkotien pihoihin asennettavissa pylväissä. Plascoat johtaa lämpöä heikosti, minkä ansiosta lasten kielet eivät tartu talvella kiinni metallirakenteisiin 🙂

Plascoat-pinnoite antaaa erinomaisen korroosionsuojan, ja se tarjoaa helpon puhtaanapidettävyyden. Esimerkiksi graffitit ja tarrat on helppo poistaa.

Kuumasinkittyjen rakenteiden pintakäsittelytyö tehdään kokonaisuudessaan kuivissa ja lämmitetyissä sisätiloissa prosessin laadun hallitsemiseksi. Prosessin aikana kappaleet eivät altistu ympäristöolosuhteille, jotka voisivat heikentää pintakäsittelytyön laatua.

 

Maalausprosessi

 

Esikäsittely

Terästyön laatuaste vaikuttaa ratkaisevasti pintakäsittelyn onnistumiseen ja pitkäikäisyyteen. Ennen pintakäsittelyä tuotteen terästyö tarkastetaan. Hitsausliitokset, leikkauspinnat ja mahdolliset viat teräspinnassa korjataan.

 

hiekkapuhallus

Kappaleiden puhdistus

Maalausmenetelmästä riippumatta pintakäsittelyn onnistuminen edellyttää huolellista puhdistusta ja esikäsittelyä. Kemiallisilla esikäsittelyillä lisätään maalauksen korroosiokestävyyttä luomalla maalikerroksen alla olevalle metallille hapettumasuoja.

Epäpuhtaudet poistetaan lian- ja rasvanpoistomenetelmin ISO 12944-4 mukaisesti. Tavoitellun korroosiosuojan ja maalattavan materiaalin mukaan valitaan sopivat kemikaalit. Tämä takaa maalin tarttumisen ja pysymisen kiinni sinkkikalvossa.

Sinkkipinnan tulee olla täysin kuiva ja sopivan karhea, jotta maalikäsittely onnistuu. Kuumasinkityksessä sinkkipinnalle syntyy karheutta ja epätasaisuutta, jonka määrä riippuu teräksen piiarvosta. Epätasaisuuksia voidaan hieman tasoittaa mekaanisella hionnalla ennen maalausprosessin aloittamista. Laadukkain lopputulos syntyy valitsemalla tuotteeseen alapiialueen teräksiä.

Kappaleiden suihkupuhdistus

Kevyt hiekkapesu poistaa korroosion ja muut epäpuhtaudet metallin pinnalta heikentämättä kuitenkaan sinkkikerrosta. Käytettävä puhallusrae valitaan puhdistettavan materiaalin mukaan. Vaihtoehtoja ovat teräsrae, luonnonhiekka, kvartsihiekka, alumiinioksidi, kuona, lasi ja kuivajää.

Suihkupuhdistus
Kuva: FSP

 

Suihkupuhdistusasteet ovat kevyt, huolellinen, hyvin huolellinen ja puhdistus metallin puhtaaksi. Asteet on määritelty standardissa ISO 8501-1.

Suihkupuhdistettua kappaletta ei altisteta ulkoilmalle tai kosteudelle ennen maalauksen aloittamista. Liian kosteissa olosuhteissa lentoruostetta voi alkaa muodostumaan kappaleen pintaan hyvin nopeasti. Maalaus aloitetaan suosituksen mukaan kuuden tunnin sisällä suihkupuhdistuksesta.

 

Pulverimaalaus

Yleisin teräspinnan maalaustavoista on pulverimaalaus, jolla saadaan kova ja kirkas pinta tuotteelle.

Pulverimaalauksessa maalin levittäminen ja kappaleeseen kiinnittyminen perustuvat staattiseen sähköön, joka luodaan joko maalattavaan kappaleeseen tai pulverimaaliruiskun avulla itse maaliin.

Pulverimaalauksessa käytettävä pulverimaali on nimensä mukaisesti pulverimaista muoviseosta, jolla maalattava kappale pulveroidaan. Pulverimaaleissa ei käytetä lainkaan kloorattuja hiilivetyjä eikä orgaanisia liuottimia, joten ilmakehään ei haihdu ilmakehää kuormittavia VOC-päästöjä.

Pulveroinnin jälkeen kappale siirretään uuniin. Se lämmitetään kauttaaltaan n. 160–200 celsiusasteen lämpötilaan, jolloin pulverimaali sulaa ja kiinnittyy kappaleen pintaan.

Pulverimaalilla maalataan 60–140 μm vahvuisia maalikalvoja. Raaka-aineet eivät sisällä haihtuvia orgaanisia liuottimia, minkä johdosta maalikalvot ovat tiiviitä ja niiden eristysominaisuudet ovat huomattavasti saman vahvuisia märkämaalein tehtyjä maalikalvoja paremmat.

Tämä yhdistettynä korotetussa lämpötilassa tapahtuvaan verkkoutumisreaktioon saa aikaan sen, että jauhemaalikalvojen korroosiosuojauskyky on erinomainen. Lisäksi maalikalvon mekaanisen ja kemiallisen rasituksen kestävyys on hyvä.

Lämmittämisestä johtuen pulverimaalattavat kappaleet ovat yleensä ainevahvuudeltaan 3–6 mm tai yleisesti kevyitä rakenteita.

Pulverimaalauksen soveltuvuutta kappaleen maalaamiseen määrittävät mm. rasitusluokat (katso taulukko jäljempänä).

Tehometin käyttämä maalaamo

Tehometin tuotantolaitoksen yhteydessä sijaitsevassa FSP:n pintakäsittelylaitoksessa käytössämme on yksi Suomen suurimmista panosuuneista pulverimaalaukseen. Uunin sisämitat ovat
– leveys 1,75 m
– korkeus 2,30 m
– pituus 12,7 m

 

Märkämaalaus

Märkämaalaus on monipuolisin ja perinteisin pintakäsittelymenetelmä. Sillä voidaan käsitellä lähes kaikkia materiaaleja ja kappaleita. Erilaisia maaleja, maalintoimittajia ja myös menetelmiä on lukuisa määrä. Märkämaalauksella voidaan saavuttaa käytännössä kaikki pintakäsittelyohjeiden vaatimat rasitusluokat.

Levitysmenetelminä märkämaalauksessa ovat ruiskutus, penslaus ja tela. Penslausta ja telausta käytetään lähinnä tukemaan muita menetelmiä keinona, jolla erilaisiin kulmiin ja onkaloihin saadaan korroosiosuojan vaatimat maalikerrokset.

Märkämaalauksen ruiskutusmenetelmät voidaan jakaa karkeasti kahteen toisistaan hieman poikkeavaan tapaan, ilmahajoitteiseen ja korkeapaineruiskutukseen. Nämä jakautuvat vielä 1- ja 2-komponettiruiskutusjärjestelmiin.

Ilmahajoitteisilla järjestelmillä maalataan usein pienempiä kappaleita ja ns. automaalipintoja vaativia kohteita. Teollisuudessa yleisimmin käytetty märkämaalausmenetelmä on korkeapaineruiskutus, joka on varsinkin suuremmilla kappaleilla selkeästi nopein menetelmä.

Märkämaalaus tehdään rasitusluokasta, maalausjärjestelmästä ja maalista riippuen joko 1- tai jopa 5-kerrosmaalauksena, jolloin eri maalityyppejä kerrostamalla saavutetaan haluttuja ominaisuuksia, olivatpa ne korroosionsuojaukseen, mekaaniseen kestoon tai visuaalisuuteen liittyviä.

Tehometin käyttämä maalaamo

Käytössämme olevan märkämaalauslinjaston maksimimitat ovat
– leveys 5,50 m
– korkeus 5,50 m
– pituus 15,0 m

 

maalipinnan mittaus
Kuva: FSP

Maalatun pinnan tarkastaminen

Visuaalinen tarkastelu tehdään aina n. metrin etäisyydeltä kappaleesta. Pintamaalin sävy tarkastetaan värikartan avulla. Kuivakalvon paksuus mitataan työohjeen ja standardin ISO 19840 mukaisesti.

Maalatusta pinnasta tarkastetaan kerrospaksuus ja tarvittaessa tartunta. Tarkastuksen jälkeen hyväksytyt tuotteet pakataan toimituspakkauksiin.

Koko prosessi suoritetaan samoissa tiloissa ja lyhyen pintakäsittelyprosessin aikana rakenteet eivät altistu vaihteleville ympäristöolosuhteille, mikä edesauttaa varmistamaan laadukkaan lopputuloksen pintakäsittelyssä.

 

Ilmasto-olosuhdeluokat

Luokka Ilmaston syövyttävyys Esimerkkejä ympäristöistä
C1 Hyvin lievä Kuivat ja lämpimät sisätilat
C2 Lievä Maaseutualueet ja lämmittämättömät sisätilat
C3 Kohtalainen Kaupunki- ja teollisuusympäristöt
C4 Ankara Teollisuus- ja rannikkoalueet, kemianteollisuus
C5 Hyvin ankara Teollisuusalueet aggressiivisessa ilmastossa
CX Äärimmäinen (lisätty 2017) Offshore, trooppiset alueet

Maaliyhdistelmä määrittelee rasitusluokan pintakäsittelylle. Rasitusluokat on esitetty standardissa ISO 12944-2.


Kestävyysluokat

Luokka Oletettu kestoikä
Alhainen (L) Alle 7 vuotta
Kohtalainen (M) 7–15 vuotta
Korkea (H) 15–25 vuotta
Erittäin korkea (VH) Yli 25 vuotta

Kestävyysluokka ei ole tuotteen takuuaika, vaan suunnittelun ja huoltotarpeen karkea ryhmittely. Kestävyysluokat on määritelty standardissa ISO 12944-1.


Tehometin pinnoiteratkaisut

Tehocoat Basic

Perinteisellä märkämaalausmenetelmällä on hyvät korroosionesto-ominaisuudet, hyvä säänkesto, mekaaninen sekä kemiallinen kestävyys. Märkämaalaus on hyvä ratkaisu pinnoitusmenetelmäksi, kun tuotteen koko- tai painoluokka eivät sovellu esimerkiksi jauhemaalaukselle. Märkämaalausta käytetään myös erikoisten värisävyjen tai maalilta vaadittavien erityisominaisuuksien vuoksi. Märkämaalauksen UV-kestoa voidaan parantaa polyuretaanilakkauksella.

 

Tehocoat Powder

Jauhemaalaus eli pulverimaalaus on nopea, kestävä ja ympäristöystävällinen ratkaisu. Jauhemaaleissa ei ole haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, ja niillä saadaan aikaiseksi vahva maalipinta mekaanista sekä kemiallista kulutusta vastaan. Jauhemaali leviää sähkövarauksensa ansiosta myös pieniin koloihin, joten se sopii mainiosti myös moniulotteisempiin kappaleisiin. Samalla menetelmällä voidaan toteuttaa myös sitkeä Plascoat-muovipinnoite, johon eivät tartu tarrat eikä kieli pakkasella. Lisäksi sen etuna on helppo huollettavuus.

 

Tehocoat Design

Nykyaikaisilla menetelmillä ja välineillä saadaan tuotteisiin toteutettua hyvin yksilöllisiä pintaratkaisuja sekä erilaisia struktuureja. Esimerkkeinä vanhan kuparin tai modernin hiilikuidun pintaa imitoivat efektit. Myös erikoispinnoitteet täyttävät tuotteille asetetut tekniset vaatimukset.

 

Tehocoat Unique

Maalaamomme voi toteuttaa myös erikoisempia toiveita esimerkiksi yhdistämällä eri pinnoitusmenetelmiä tai hakemalla toiveiden mukaisia ratkaisuja. Kysy lisää, kerro ideasi!


Tehometin valaisinpylväiden vakiovärit

Voit valita Tehometin teräspylväisiin värin alla olevista vakio- ja lisäväreistä.  Valittavanasi on Plascoat- ja jauhe/märkämaalien sävyjä.

Plascoat-värikartta

Plascoatin vakiosävyt ovat saatavilla n. 1 viikon toimitusajalla.

plascoat-beige222

Beige 222 / RAL 1015

plascoat-red233

Red 233 / RAL 3020

plascoat-yellow344

Yellow 344 / RAL 1021

plascoat-green475

Green 475 / RAL 6005

plascoat-blue536

Blue 536 / lähin RAL 5017

plascoat-blue542

Blue 542 / RAL 5015

plascoat-grey613

Grey 613 / RAL 7035

plascoat-grey654

Grey 654 / RAL 7001

plascoat-grey695

Grey 695 / lähin RAL 7046

plascoat-grey640

Grey 640 / RAL 7016

plascoat-brown813

Brown 813 / RAL 3009

plascoat-brown838

Brown 838 / lähin RAL 8019

plascoat-black700

Black 700 / RAL 9005

plascoat-white110

White 110 / RAL 9016

plascoat-silver

Silver / lähin RAL 9006

Muut Plascoat-värit

Nämä Plascoat-värit saatavilla rajoitetusti. Varmista saatavuus aina myynnistä!

RAL7038

RAL 7038

RAL7012

RAL 7012

RAL5008

RAL 5008

RAL7043

RAL 7043

RAL7021

RAL 7021

Jauheet/märkämaalit

Nämä vakiosävyt ovat aina saatavilla.

RAL7012

RAL 7012

RAL7016

RAL 7016

RAL7021

RAL 7021

RAL7024

RAL 7024

RAL9005

RAL 9005

RAL9011

RAL 9011

Puupylväiden teräsvärit

Nämä vakiosävyt ovat aina saatavilla.

silver grey

Silver Grey

Fjord 05

mars

Mars

dark bronze

Dark Bronze

grey 900 sand

Grey 900 Sand

Black 200 Sand

Black 200 Sand


Muut jauhe/märkämaalisävyt

Kaikki muut RAL Classic (K1) -värikartan sävyt on saataville 3-4 päivän toimitusajalla. Ei koske värikartan fluorisoivia (RAL 1026, 2005, 2007, 3024, 3026, 6038) eikä Pearl- eli helmiäissävyjä.

Suuntaa-antavat RAL-kartan värisävyt löydät esimerkiksi Tikkurilan RAL Classic -värikartasta.

Huom!
Kaikki tämän sivun värinäytteet on saatu aikaan sähköisesti, eivätkä ne korvaa aitoja värimalleja.

Kysy lisää Tehometin maalauspalvelusta

Tomi Pasanen

Tuotantojohtaja

Kangasniemi

+358 400 771 466

tomi.pasanen@tehomet.com