Jukurit-kausikortin arvontaa koskevat säännöt

1. Arvonnan järjestäjä

Tehomet Oy
Osoite Nikkarintie 4, 51200 Kangasniemi

Myöhemmin ”arvonnan järjestäjä”.

 2. Kuinka arvontaan voi osallistua ja osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voi osallistua 4.3.2023 Jukurit-JYP-ottelun aikana toisen erätauon loppuun asti.

Arvontaan osallistutaan täyttämällä osallistumislomake verkossa. URLiin johtava QR-koodi julkaistaan jäähallilla ottelupäivänä julisteissa.

Osallistumisoikeutta ei ole Tehomet Oy:n henkilökunnalla eikä työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.

Arvonnan järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.

3. Arvonnan suorittaminen ja palkinnon luovutus

Palkinto arvotaan osallistuneiden kesken 3.4.2023 ottelun kolmannen erän alussa. Arvonnan järjestäjä ottaa yhteyttä palkinnon voittajaan. Palkinto luovutetaan voittajalle joko hallilla pelin kolmannen erän pelitauolla tai voittajan ollessa estynyt myöhemmin sovittavana ajankohtana.

4. Palkinto

Arvonnan voittaja saa palkinnoksi Jukurien kausikortin seisomapaikalle kaudelle 2023-2024 sekä Hannes Häkkilän CHL-gameworn -pelipaidan.

5. Palkintoon liittyvät ehdot

Yksi henkilö voi osallistua arvontaan vain kerran. Kilpailun järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty sääntöjen mukaisesti.

Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjistä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle 31.3.2023 mennessä, Järjestäjillä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle.

Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi.

6. Järjestäjän vastuu

Arvonnan järjestäjän ja yhteistyökumppanin vastuu rajoittuu näissä säännöissä mainitun palkinnon euromääräiseen arvoon. Arvonnan järjestäjä ja yhteistyökumppani eivät vastaa mahdollisista teknisistä syistä tapahtuneista virhearvonnoista tai todetuista väärinkäytöksistä.

7. Henkilötietojen käsittely

Tässä arvonnassa keräämme osallistujilta seuraavat henkilötiedot:

  • Etu- ja sukunimi
  • Puhelinnumero

Nämä tiedot kerätään, jotta voittaja voidaan tunnistaa, ja palkinto toimittaa voittajalle. Arvontalomakkeelta kerätyt tiedot hävitetään välittömästi palkinnon luovutuksen jälkeen. Tietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen, eikä niitä välitetä kolmansille osapuolille missään vaiheessa. Lomakkeella kerättyihin tietoihin ole pääsyä muilla kuin tätä arvontaa hoitavalla Tehometin henkilökuntaan kuuluvalla henkilöllä.

8. Muut ehdot

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Voittajan nimi ja valokuva voidaan julkaista Tehomet Oy:n hallinnoimilla Instagram-ja Facebook-sivuilla sekä nettisivuilla.