Teräspylväiden huolto

Terästuote on pitkäikäinen

Yleisesti ottaen kuumasinkitty teräspinta ei tarvitse huolto- tai korjaustoimenpiteitä. Teiden kunnossapitokalusto saattaa aiheuttaa terästuotteiden sinkkipinnalle mekaanisia vaurioita. Tarvittaessa isommat naarmut voidaan käsitellä kylmäsinkillä. Naarmu puhdistetaan messinkiharjalla puhtaaksi ja hiontapöly puhdistetaan huolellisesti, minkä jälkeen kylmäsinkki levitetään naarmuuntuneeseen kohtaan tuotteen valmistajan ohjeen mukaan.

Huoltoa ja paikkamaalausta

Maalatun tuotteen kestoikää voidaan pidentää säännöllisellä puhdistamisella ja naarmujen paikkamaalauksella.

Ennen maalausta alusta on aina puhdistettava huolellisesti rasvasta ja liasta emulgoivalla pesuaineella, esim. Peltipesulla ja mieluiten suurpaineruiskulla. Pesuaineella puhdistaessa täytyy varmistaa, että pesuaineen pH-arvo sopii pintakäsittelylle eikä vahingoita sitä.

Jotta pintamaali tarttuu varmasti, pesun lisäksi suositellaan pinnan himmeäksi hiomista. Pesuaineet ja hiomapöly poistetaan huuhtomalla pinta puhtaalla vedellä.

Ruoste ja irtoava maali poistetaan hiomalla. Reunat viistetään hiomalla, ja koko paikattava alue pyyhitään ohenteella.

Paikkamaalattavat alueet pohjamaalataan tähän soveltuvalla pohjamaalilla.

Maalatun tuotteen huoltomaalauksessa pyritään käyttämään mahdollisuuksien mukaan samoja maaleja, värisävyjä ja kiiltoasteita kuin uudismaalauksessa. Rajoituksia maalien käyttöön voivat asettaa työskentely-ympäristö, maalausolosuhteet, esikäsittely ja käytetyt maalausmenetelmät. Jos käytetään alkuperäisestä poikkeavia maaleja, tulee varmistua niiden sopivuudesta sinkkialustalle ja alkuperäisille maaleille.