Teräspylväiden raaka-aine

Tehomet käyttää teräksisten valaisinpylväiden raaka-aineena pääosin matalan piialueen rakenneterästä. Piin ja fosforin matala pitoisuus takaa erinomaisen pohjan laadukkaalle ja siistille kuumasinkityspinnalle.

Teräsputkia

Tehometin teräksisten valaisinpylväiden raaka-aineena käytetään rakenneterästä. Käytettävät raaka-aineet ovat useimmiten joko levy- tai putkimuotoisia kappaleita, joita jatkojalostamalla saadaan luotua mitä erilaisimpia kokonaisuuksia.  

Teräs on erinomainen materiaali uniikin muotoisiin erikoistuotteisiin, koska sen muovaamiseen käytössämme on kattava määrä erilaisia tuotanto- ja liitosmenetelmiä.  

Teräksen käyttöä puoltaa myös sen hyvä saatavuus eri muodoissa, jolloin kuhunkin käyttötarkoitukseen löytyy optimaalinen profiili kantamaan vaadittu kuormitus ja samanaikaisesti vastaamaan haluttua ulkomuotoa. Lisäksi materiaalin seostuksella voidaan vaikuttaa sen muokattavuuteen ja muihin ominaisuuksiin. 

Laadukas pohja kuumasinkitykselle

Käyttämämme rakenneteräs on valtaosin matalan piialueen terästä, jossa piin ja fosforin yhteenlaskettu osuus seoksesta on korkeintaan 0,04 %. Tämä seostus takaa pohjan laadukkaalle ja siistille kuumasinkityspinnalle, joka edelleen toimii oivana alustana jauhe- tai märkämaalaukselle. Piipitoisuutta säätelemällä vaikutetaan kuumasinkityksen kalvopaksuuteen, joka matalan piialueen teräksellä saadaan jäämään alle 100 μm. 

Kaikki käyttämämme rakenneteräkset ovat CE-merkittyjä harmonisoidun tuotestandardin mukaisesti. Yleisimmät käytetyt standardit ovat levymateriaaleissa EN 10025-1 ja EN 10149-2, sekä erilaisissa putkiprofiileissa EN 10219-1.