Puupylväiden testaus

Kaikki puupylväsmallimme ovat laskennallisesti tarkistettuja ja vakiomallit on lujuustestattu Mikkelin Ammattikorkeakoulun testilaboratoriossa. Näin on voitu varmistaa laskentamallien ja käytännön lujuustestauksen tulosten yhdenmukaisuus. 

Puupylväille on tehty rinnakkaistestejä Valmont USA:n testilaboratoriossa Valleyssa. Lisäksi tuotteita testataan myös omalla testausvälineistöllä uusien mallien lujuusominaisuuksien varmistamiseksi. 

Testiasetelma 

Puupylvään lujuustestissä pylväs kiinnitetään tyviputkestaan testipenkkiin, ja latvaan kiinnitetään voima-anturin välityksellä nostolaite. Pylvästä kuormitetaan standardin EN 40-3-2 mukaisin intervallein aina murtumaan asti.  

Wooden pole testing