Puupylväiden tuotanto

Tehometin puiset valaisinpylväät valmistetaan Parikkalan puupylvästehtaalla liimapalkeista, jotka on valmistettu kotimaisesta PEFC-sertifioidusta männystä. Lue tarkemmin käyttämästämme puuraaka-aineesta Puupylväiden raaka-aine -sivulla. 

Liimapalkkiaihiossa on jo valmiina keskireikä johdotuksia varten. Keskireikää voidaan tarpeen mukaan laajentaa joko vain tyvi- ja latvaosastaan tai koko rungon pituudelta. Laajempaa läpireikää tarvitaan, jos rungon läpi vedetään useampia johtoja.

Liimapalkit pinossa

Puupylväiden tuotantoprosessin päävaiheet

Ensin koneistetaan oikeaan muotoon 

Valmistusprosessin ensimmäinen vaihe riippuu pylvään poikkileikkauksesta. Jos se on pyöreä tai kartioituva geometrinen muoto, prosessi alkaa CNC-koneistuksella. Neliön tai suorakaiteen muotoisen pylvään valmistus alkaa höyläyksellä. Tässä vaiheessa pylväs saa jo luonteenomaisen muotonsa. 

Koneistetaan sovitteet metalliosille 

Muotoon koneistuksen jälkeen pylvään puuosan tyvi- ja latvaosiin työstetään sovitteet metallisten latva- ja tyviosien kiinnittämistä varten.  

Viimeistellään puuosat 

Viimeistelyvaiheen aluksi korjataan puupylväsaihiossa mahdollisesti näkyvät visuaaliset virheet, kuten kuivat oksankohdat. Tämän jälkeen puun pinta hiotaan, jotta pylvääseen muodostuu tasainen ja sileä pinta pintakäsittelyä varten. 

Suojataan puu pintakäsittelyllä 

Puisten valaisinpylväiden pintakäsittelyssä noudatetaan Teknoksen kehittämää maalausjärjestelmää. Puun pinta käsitellään ensin homesuojalla, jonka päälle maalauslinjan kuivausvaihekierroksen jälkeen annostellaan tilauksessa määritelty läpikuultava värisävy.  

Tämän kerroksen kuivuttua maalauslinjalla ruiskutetaan vielä kaksi kerrosta vesiohenteista alkydi-akryyliperustaista, UV-säteilyltä suojaavaa lakkaa maalausjärjestelmän uloimmiksi pintakerroksiksi. 

Lopuksi viimeistellään ja pakataan matkaan 

Puupinnan pintakäsittelykerrosten kuivuttua alkaa asennus- ja pakkausvaihe, jossa puun pinnat suojataan muovilla ja pahvilla jatkokäsittelyä sekä kuljetusta varten.  

Asennuksessa pylvään puuosaan kiinnitetään työpiirustuksen mukaiset metalliosat. Tämän jälkeen pylväs on valmis pakattavaksi puulavalle, joka suojataan vanerilevyillä ja muovilla kuljetusta varten.  

Lue tarkemmin puupylväiden pakkauksesta ja kuljetuksesta.